Tidligere forfatter: Torbjørn Stokke

Advokat

Advokatfirmaet PwC

Torbjørn Stokke er Partner i Advokatfirmaet PwC og har uttdannelse både fra Universitetet i Oslo og fra Norges Handelshøyskole. Torbjørn jobber til daglig med alle aspekter knyttet til mobilitet av arbeidstakere, herunder, skatt, trygd, immigrasjon og arbeidsrett. Under håndtering av store programmer for internasjonale selskaper, kommer det til stadighet opp nye problemstillinger knyttet til arbeidsretten. På bakgrunn av den omfattende praktiske erfaringen håper Torbjørn å kunne tilføre ytterligere praktisk veiledning for brukerne av arbeidsrett.no.