Tina Storsletten Nordstrøm

Advokat

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Tina Storsletten Nordstrøm arbeider som advokat i juridisk avdeling i LO. Hennes arbeidsfelt er hovedsakelig arbeidsrett og yrkesskade. Hun har tidligere vært fullmektig og advokat ved arbeidslivsavdelingen til Advokatfirma Føyen Torkildsen. Før det jobbet hun som forskningsassistent ved Universitet i Oslo og var tilknyttet avdeling for kvinnerett, barnerett, likestilling- og diskrimineringsrett (KVIBALD) ved Institutt for offentlig rett. Hun har også jobbet som rådgiver for Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Nordstrøm skriver om arbeidstakeres rett til fri fra arbeidet, oppsigelsesvern under fravær fra arbeidet og om tvistenemnda.