Tidligere forfatter: Nils Dalseide

Nils Dalseide var forfatter hos Arbeidsrett.no fram til 10.6.2018.
Han skrev om mekling i arbeidstvistloven.