Thomas Knutsen

Advokat
EY TAX & LAW

Thomas Knutsen jobber som advokat i EY TAX & LAW. Han er en del av EYs arbeidsrettsavdeling og bistår nasjonale og internasjonale klienter – privat og offentlig sektor – med arbeidsrett. Thomas har et hovedfokus på arbeidstid / arbeidstidsordninger, ved siden av omorganisering og endringsprosesser. Han skriver kommentarer til § 10-5 vedrørende gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid.