Stig Åkenes Johnsen

Partner

Advokatfirmaet Kyrre ANS

Stig Åkenes Johnsen har arbeidet som advokat med arbeidsrett som fagområde siden 1997. Han har møterett for Høyesterett. Stig Åkenes Johnsen har tidligere vært ansatt i påtalemyndigheten, arbeidet som dommerfullmektig ved Flekkefjord sorenskriverembete og som advokat i Advokatfirma DLA Nordic DA. Han har i flere år undervist i arbeidsrett ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Stig Åkenes Johnsen skriver om oppsigelse og oppsigelsesfrister.