Stig Åkenes Johnsen

Konstituert lagdommer

Gulating lagmannsrett

Stig Åkenes Johnsen har arbeidet som advokat med arbeidsrett som fagområde siden 1997. Han har møterett for Høyesterett. Stig Åkenes Johnsen er for tiden konstituert lagdommer ved Gulating lagmannsrett. Han har tidligere vært ansatt i påtalemyndigheten, som dommerfullmektig ved Flekkefjord sorenskriverembete, som advokat i Advokatfirma DLA Nordic DA, partner i Advokatfirmaet Kyrre ANS og advokat i LO. Stig Åkenes Johnsen skriver om oppsigelse og oppsigelsesfrister.