Stian Hasli Hansen

Advokat

Advokatfirmaet PwC

Stian Hasli Hansen jobber som advokat i advokatfirmaet PwC. Stian arbeider med hele bredden av arbeidsrettslige problemstillinger for norske og internasjonale selskaper. Han har særlig erfaring med vurderinger av om arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår er i overensstemmelse med krav som stilles i lover, forskrifter og tariffavtaler. Stian Hasli Hansen skriver sammen med Kristine Fremstad Moen om arbeidstid og sammen med John Aage Hvardal og Torbjørn Stokke om §§ 1-7 og 14-7 vedrørende inn- og utstasjonerte arbeidstakere. Stian har også bistått med oppdatering og revisjon av Oversikt over arbeidsretten, 4. utgave, Henning Jakhelln.