Sten Foyn

Partner

Advokatfirmaet Haavind

Sten Foyn er partner i Advokatfirmaet Haavind og har tidligere arbeidet ved Senter for Europarett ved UiO, hos Sivilombudsmannen og i domstolene. Han arbeider med de fleste arbeidsrettslige spørsmål, både som rådgiver for større virksomheter og med prosess/prosedyre. Han har betydelig erfaring med undersøkelser og er spesialist i EU-/EØS-arbeidsrett. Han skriver kommentarer til bestemmelsene i i kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse sammen med Alexander Cascio.