Rune Bård Hansen

Lagdommer

Agder lagmannsrett

Rune Bård Hansen har tidligere arbeidet som assisterende sysselmann på Svalbard. Før det var han politiembetsmann flere steder i landet og har arbeidet fire år som førstestatsadvokat i ØKOKRIM med hovedansvar for miljøkriminalitet og arbeidsmiljøkriminalitet. I 2013 og 2014 var han politimester I Vestfold politidistrikt. Han er leder for Statens Helsepersonellnemd fra 1. august 2016. Han har i en årrekke vært sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø og har publisert flere fagartikler, særlig om miljøkriminalitet. Rune Bård Hansen skriver om straffansvaret ved brudd på arbeidsmiljøloven.