Rannveig Arthur

Advokat

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Rannveig Arthur er advokat i avdeling for arbeidsliv og forhandlinger i NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon og arbeider med individuell og kollektiv arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål. Spesialfaget hennes er arbeidsrett. Hun har tidligere arbeidet som advokat i Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landbrukets Arbeidsgiverforening, dommerfullmektig i Ofoten tingrett, advokat i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, rådgiver Statsministerens kontor, Arbeidsgiveravdelingen i Planleggings- og samordningsdepartementet, Skattedirektoratet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Arbeidsdirektoratet.