Preben H. Mo

Partner

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Preben H. Mo leder arbeidslivsavdelingen i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen. Han arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, herunder individuell og kollektiv arbeidsrett innenfor det private næringsliv og offentlig sektor. Preben H. Mo har i tillegg særlig kompetanse innen selskapsrett og kontraktsrett. Mo arbeider også med granskninger. Mo har arbeidet som dommerfullmektig og internetterforsker for FN, New York. Preben H. Mo har også vært medlem av Advokatforeningens ad hoc-utvalg som har utarbeidet retningslinjer for private granskninger. Preben H. Mo skriver kommentarer sammen med Nina Kroken til bestemmelser i kapittel 15 i arbeidsmiljøloven.