Pål André Johansen

Advokat & Partner
EY TAX & LAW

Pål André Johansen er advokat og partner i EY TAX & LAW. Pål har i over 18 år ytet rådgiving og bistand til både nasjonale og internasjonal selskapet rundt alle aspekter knyttet til internasjonale arbeidsforhold, herunder skatt, trygd, immigrasjon og arbeidsrett. Han har særlig erfaring med internasjonal arbeidsrett, herunder lovvalgsregler, og EUs regelverk knyttet til utsendte arbeidstakere (de såkalte Posted Worker Directives). Pål André Johansen skriver sammen med Møyfrid Hveding og Elise Enerstad Sauarlia om §§ 1-7 og 14-7 vedrørende inn- og utstasjonerte arbeidstakere.