Tidligere forfatter: Ole Kristen Øverberg

Tingrettsdommer

Oslo tingrett

Ole Kristen Øverberg er tingrettsdommer. Han har tidligere vært advokat, rådgiver for Forsvaret i utlandet og medlem i Klagenemnda for likestilling. Ole Kristen Øverberg skriver om retten til å fortsette i stillingen.