Nina Kroken

Advokat

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Nina Kroken arbeider som advokat i LOs juridisk avdeling og hennes hovedarbeidsområde er arbeidsrett. I perioden 2004-2011 jobbet hun i FØYEN Advokatfirma DAs arbeidsrettsavdeling. Hun er medredaktør i tidsskriftet Arbeidsrett. Tidligere har hun publisert «Arbeidstakers rett til å stå i stilling ved urettmessig avskjed», 13/2004 Institutt for offentlig retts skriftserie, og «Utleie av arbeidskraft eller underentreprise – og litt om utleievirksomhetens mangelsansvar», Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Hun har dessuten bistått med oppdatering og revisjon av Oversikt over arbeidsretten, 3. utgave, Henning Jakhelln. Nina Kroken har i flere år vært tilknyttet Universitetet i Oslo som eksamenssensor i arbeidsrett, og som veileder og sensor for mastergradsoppgaver. Hun er ansvarlig for bestemmelsene om suspensjon, avskjed, prøvetid, drøftingsplikt, formkrav, virkninger av formfeil og attest.