Monica Haugedal

Tingrettsdommer

Kristiansand tingrett

Monica Haugedal har tidligere arbeidet som advokat i Advokatfellesskapet, Kristiansand, med arbeidsrett som ett av sine hovedarbeidsområder.
Monica Haugedal har i flere år vært tilknyttet Universitetet i Oslo og Universitet i Agder som foreleser, sensor og veileder, og er leder av Klagenemnda for Universitetet i Agder. Hun skriver om arbeidstakeres rett til fri fra arbeidet, oppsigelsesvern under fravær fra arbeidet og om tvistenemnda.