Merete Furesund

Partner

Homble Olsby advokatfirma as

 

Merete Furesund er partner i Homble Olsby advokatfirma as. Hun arbeider hovedsakelig med individuell og kollektiv arbeidsrett, pensjon, prosedyre og tvisteløsning. Innenfor arbeidsretten har hun spisskompetanse og betydelig erfaring med spørsmål knyttet til arbeidstid, nedbemanninger, omstillinger og virksomhetsoverdragelser. Hennes erfaring omfatter prosedyre for Arbeidsretten, EFTA-domstolen og Høyesterett. Furesund arbeidet tidligere i bl.a. Kvale advokatfirma og i arbeidsgiverforeningen SAMFO. I SAMFO fikk hun betydelig praktisk erfaring med den kollektive arbeidsretten og deltok i både sentrale og lokale tarifforhandlinger. Furesund skriver om definisjonene av arbeidstid og arbeidsfri i arbeidsmiljøloven § 10-1.