Mats Wilhelm Ruland

Riksmekler og lagdommer i Borarting lagmannsrett

Mats Ruland er riksmekler og lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har tidligere jobbet som tingrettsdommer i Oslo tingrett og advokat i advokatfirmaet Haavind. Han har også undervist i etikk og vært sensor ved Universitetet i Oslo, samt vært fungerende leder av Personvernnemnda. Mats Ruland skriver om mekling i kapittel 3 i arbeidstvistloven.