Mårten Brandsnes Faret

Advokat

EY TAX & LAW

Mårten Brandsnes Faret jobber som advokat i EY TAX & LAW. Han er en del av EYs arbeidsrettsavdeling og bistår nasjonale og internasjonale klienter – privat og offentlig sektor – med arbeidsrett. Faret har tidligere arbeidet som advokat i KS Advokatene (Kommunesektorens Organisasjon) og Føyen Advokatfirma, hvor han arbeidet med individuell og kollektiv arbeidsrett, personvern, erstatningsrett, forvaltnings- og kommunalrett. Han har i tillegg flere års erfaring som KS’ bransjemedlem i Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven, hvor han også er oppnevnt som fast medlem i perioden 2019 – 2022. Faret er tilknyttet Universitetet i Oslo og Høgskolen i Lillehammer som sensor og veileder i arbeidsrett, og han har vært vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo. Mårten Brandsnes Faret skriver sammen med Stig Åkenes Johnsen om arbeidsmiljøloven § 15-7, og har siden 2010 vært medforfatter av Labour Law in Norway (Wolters Kluwer), samt bistått med oppdatering og revisjon av kommentarer til arbeidstvistloven, i samarbeid med Henning Jakhelln.