Mårten Brandsnes Faret

Advokat

KS Advokatene

Mårten Brandsnes Faret er advokat i KS Advokatene (Kommunesektorens Organisasjon). Mårten arbeider med et vidt spekter av problemstillinger innen arbeidsrett, både individuell og kollektiv, personvern, forvaltnings- og kommunalrett, på vegne av kommuner, fylkeskommuner, kommunale selskaper mv. Han har i tillegg erfaring som en av KS’ bransjemedlemsrepresentanter i saker som behandles av Tvisteløsningsnemnda, er tilknyttet Høgskolen i Lillehammer som sensor på eksamen i arbeidsrett, og har vært vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo. Mårten Brandsnes Faret skriver sammen med Stig Åkenes Johnsen om arbeidsmiljøloven § 15-7, og har siden 2010 vært medforfatter av Labour Law in Norway (Wolters Kluwer), samt bistått med oppdatering og revisjon av Oversikt over arbeidsretten, 4. utgave, i samarbeid med Henning Jakhelln.