Marita Lien

Jurist

Høgskolen i Sørøst-Norge

Marita Lien arbeider som jurist i personalavdelingen ved Høgskolen i Sørøst-Norge hvor hennes hovedarbeidsområde er arbeidsrett. Hun har tidligere jobbet som juridisk utreder i Arbeidsretten. Marita Lien har vært tilknyttet Universitetet i Oslo som veileder og sensor på mastergradsoppgaver og hun har skrevet Saksomkostninger i arbeidsrettssaker, publisert på Arbeidsrett.no. Hun er, sammen med Anne Amanda Norendal, ansvarlig for bestemmelsene om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.