Marit Håvemoen

Advokat

LO

Marit Håvemoen arbeider som advokat i juridisk avdeling i LO. Marit Håvemoen skriver kommentarer til permitteringslønnsloven og gir en oversiktlig innføring i de grunnleggende permitteringsspørsmålene. Samtidig gir hun en oversikt over de to atskilte regelsett som regulerer permitteringsordningen. Det første er de arbeidsrettslige regler som gjelder i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og det andre regelsettet er de trygderettslige regler.