Tidligere forfatter: Marit B. Frogner

Marit B. Frogner var forfatter hos Arbeidsrett.no til 1.6.2018.
Hun skrev om kap. 16 i Aml. – Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse, sammen med Liv Torill Evenrud