Tidligere forfatter: Liv Torill Evenrud

Liv Torill Evenrud var forfatter hos Arbeidsrett.no fram til 1.5.2018.
Hun skrev om kap. 16 i Aml. – Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse sammen med Marit B. Frogner.