Lise Johansen

Juridisk rådgiver

Nordlandssykehuset HF

Lise Johansen arbeider som juridisk rådgiver ved Nordlandssykehuset HF, hvor arbeidet består i saksbehandling, rådgivning til ledere og øvrig organisasjonsarbeid innen det arbeidsrettslige område. Hun har tidligere arbeidet i Arbeidstilsynet i 11 år. I Arbeidstilsynet arbeidet hun med veiledning, saksbehandling, tilsyn, arbeidsulykker, hvor hun vurderte om det forelå straffbare overtredelser av arbeidsmiljøloven og tilrådninger til politiet samt utredninger på det arbeidsrettslige området. Lise Johansen skriver om krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om registrering og melding av arbeidsulykke og arbeidsrelatert sykdom.