Lill Egeland

Partner
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Lill Egeland er tilknyttet firmaets arbeidsrettsgruppe. Hun arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og arbeider til daglig med utarbeidelse av ansettelsesavtaler og insentivordninger for alle nivåer i en bedrift, nedbemanningsprosesser og arbeidsrettslige aspekter ved overdragelse av virksomhet. Lill Egeland skriver om midlertidige ansettelsesavtaler, likebehanding av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak, samt om adgangen til å inngå avtaler om etterlønn og voldgift med virksomhetens øverste leder.