Kristine Fremstad Moen

Advokat

Advokatfirmaet Haavind AS

Kristine Fremstad Moen er tilknyttet arbeidsrettsavdelingen i Advokatfirmaet Haavind AS, og har bred erfaring med blant annet virksomhetsoverdragelser, omstillingsprosesser, disiplinær oppfølging av ansatte, oppsigelser mv. Hun har tidligere jobbet som dommerfullmektig ved Nedre Romerike tingrett, og er tilknyttet Universitetet i Oslo som sensor og veileder. Hun er også medforfatter av boken Labor Law in Norway (Wolters Kluwer 2013). Kristine Fremstad Moen skriver om arbeidstid.