Kristin Slørdahl Hjort

senioradvokat
Advokatfirmaet Schjødt AS

Kristin Slørdahl Hjort er senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt AS hvor hun er tilknyttet firmaet arbeidsrettsavdeling. Hun har tidligere jobbet som dommerfullmektig i Oslo tingrett, som utreder i Høyesterett og som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen. Kristin Slørdahl Hjort har bred erfaring med prosessrett, prosedyre og arbeidsrett. Hun har en LL.M. fra University of California Berkeley med spesialisering i internasjonal rett, og en mastergrad fra Universitetet i Oslo fra 2008. Som vitenskapelig assistent på Institutt for privatrett skrev hun avhandling om internasjonalt preseptoriske regler i arbeidsretten. Siden hun ble ferdig på universitetet har hun jevnlig fungert som sensor, kursholder og veileder på masteroppgaver på universitetet.