Kari Gimmingsrud

Partner

Advokatfirmaet Haavind AS

Kari Gimmingsrud har bred erfaring innen arbeidsrett, pensjon og personvern. Hun er partner i Advokatfirmaet Haavind AS, og har også jobbet som Compliance Manager og juridisk rådgiver i Telenor. Gimmingsrud har bred og praktisk erfaring med blant annet outsourcing, internasjonale arbeidsforhold, personvern, compliance og internkontroll. Kari Gimmingsrud har de siste årene jobbet mye med teknologi og omstilling av virksomheter. I tillegg har hun lang erfaring med forhandlinger og prosedyre, samt holder en rekke foredrag/kurs, blant annet for Juristenes utdanningssenter. Hun har spesialfag i arbeidsrett og EU-rett. Kari Gimmingsrud skriver om outsourcing, fortrinnsrett til ny ansettelse og informasjon og drøfting.