Tidligere forfatter: Jon Gisle

Jon Gisle, født i Oslo 1948, er cand. philol. og cand. jur. Han har vært redaktør i flere forlag i Aschehouggruppen, og var 1985-1990 redaksjonssjef i TANO med ansvar for bl.a. juridisk faglitteratur. 1990-1993 var han kontorsjef ved Institutt for lingvistikk og filosofi ved Universitetet i Oslo. Deretter gikk han tilbake til forlagsbransjen som frilanser mens han gjennomførte jusstudier og skrev 1. utgave av Kunnskapsforlagets Jusleksikon, hvor han fortsatt er hovedforfatter. Gisle var 1999-2008 knyttet til Arbeidsretten, fra 2003 som dommer og rettens nestleder. Siden 2008 er han advokat i Arbeidsrettsadvokatene. Han er medarbeider på jus i nettversjonen av Store norske leksikon og redaksjonssekretær for skriftserien Arbeidsrett og Arbeidsliv. Gisle er mye brukt som foredragsholder i tariffrett og som sensor og veileder ved Universitetet i Oslo.