Ingrid Fladberg Brucker

Direktør og leder av arbeidslivsavdelingen
PwC

Ingrid Fladberg Brucker er direktør og leder av arbeidslivsavdelingen i PwC. Hun har tidligere jobbet som senioradvokat i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, og har mer enn 10 års erfaring som arbeidsrettsadvokat. Hun er hhv. forfatter og medforfatter av bøkene «Særlig uavhengig stilling» (2009) og «Seksuell trakassering i arbeidslivet» (2020). Hun er veileder og sensor på masterstudiet ved Universitet i Oslo, er tidligere styreleder av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og har vært dommerfullmektig i Tønsberg tingrett. Ingrid Fladberg Brucker skriver om § 10-12 om unntakene fra kapittel 10 om arbeidstid.