Ingrid Fladberg Brucker

Senioradvokat
Simonsen Vogt Wiig

Ingrid Fladberg Brucker er senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig. Hun har mer enn 10 års erfaring som arbeidsrettsadvokat, og jobber til daglig med et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger. Hun er hhv. forfatter og medforfatter av bøkene «Særlig uavhengig stilling» (2009) og «Seksuell trakassering i arbeidslivet» (2020). Hun er veileder og sensor på masterstudiet ved Universitet i Oslo, er tidligere styreleder av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og har vært dommerfullmektig i Tønsberg tingrett. Ingrid Fladberg Brucker skriver om § 10-12 om unntakene fra kapittel 10 om arbeidstid.