Helga Aune

Advokat og partner

EY Tax & Law

Helga Aune er advokat og partner i EY TAX & LAW. Hun disputerte i 2009 på doktorgraden: Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på individuelt og strukturelt grunnlag. Arbeidet gir en analyse av norsk forvaltnings- og rettspraksis om deltidsarbeid i tillegg til EU-domstolens praksis. Aune har sensurert og undervist i arbeidsrett og likestillings- og diskrimineringsrett ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Aune har 8 års erfaring fra Advokatfirmaet PwC, der hun ledet arbeidsrettsavdelingen. Aune har fra 2004 vært det norske medlem i EU-kommisjonens ekspertgruppe på likestilling. Aune har fra 2008 vært det norske medlem av ELLN, European Labour Law Network, EU-kommisjonens ekspertgruppe på arbeidsrett. Aune var medlem i Klagenemnda for likestilling fra 1999, leder for samme nemnd fra 2002 til 2004. Hun har utgitt flere bøker artikler innenfor temaene arbeidsrett, likestillings- og diskrimineringsrett samt utdanningsrett. Aune ble tildelt YS Likestillingspris i 2013 for boken Deltidsarbeid. Hun ledet lovutvalget som foreslo ny universitets- og høyskolelov, se NOU 2020:3. Helga Aune er også førsteamanuensis II ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.