Harald Pedersen

Advokat og foredragsholder

Arbeidsrettsadvokatene

Harald Pedersen har siden høsten 2003 arbeidet selvstendig som rådgiver, forfatter og foredragsholder. Han arbeider nå som advokat i advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i kontorfellesskap med advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund, samtidig som forfatter- og foredragsvirksomheten opprettholdes. Harald Pedersen har utgitt Arbeidsmiljøloven § 12 og psykososialt arbeidsmiljø på Tiden Norsk Forlag (2002) og Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet sammen med Ståle Einarsen på Gyldendal Arbeidsliv (2007, ny revidert utgave nov 2016), han er medforfatter på andreutgaven av bøkene Det gode arbeidsmiljø, Fagbokforlaget (2011) og Ledelse på godt og vondt, Fagbokforlaget (2015), og han har utgitt Faktaundersøkelse – metodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker sammen med Ståle Einarsen og Helge Hoel på Gyldendal Akademisk (2016). Harald Pedersen arbeidet tidligere som rådgiver ved seksjon for forhandling og bistand i Norges Juristforbund, særlig med enkeltsaker. Før det var han ved juridisk seksjon i Direktoratet for arbeidstilsynet hvor han blant annet hadde fagansvar for psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø. I denne perioden var han også etatens hovedverneombud, hovedtillitsvalgt for juristene og medlem av sentralt AMU. Harald Pedersen skriver om psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø.