Gunn Kristin Olimstad

Assosiert partner

Advokatfirmaet DLA Piper Norway AS

Gunn Kristin Olimstad har bred erfaring innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett og har arbeidet hovedsakelig med arbeidsrett siden 2004. Hun er assosiert partner i Advokatfirmaet DLA Piper Norway AS og tilknyttet firmaets arbeidsrettsavdeling. Gunn Kristin Olimstad har tidligere jobbet som senioradvokat i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, som advokat i Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon – NITO og som skattejurist i Skatteetaten. Hun har også siden 2003 vært benyttet som sensor og veileder innenfor arbeidsrett ved Universitetet i Oslo. Gunn Kristin Olimstad utga i 2016 en arbeidsrettsbok for ledere: Praktisk og enkelt om arbeidsrett sammen med en kommunikasjonsrådgiver. Gunn Kristin Olimstad skriver om ferieloven og arbeidsmiljølovens bestemmelse om utbetaling av lønn og feriepenger.