Gerd Egede-Nissen

Seniorrådgiver arbeidsrett
Skatteetaten

Gerd Egede-Nissen har jobbet med arbeidsrett m.v. i HR-avdelingen i Skattedirektoratet siden 2017. Skattedirektoratet er overordnet Skatteetaten og hun bistår lokal HR i forbindelse med kollektive og individuelle saker. Hun har også hatt det arbeidsrettslige ansvaret for en stor omstilling i Skatteetaten. Tidligere har hun jobbet 17 år som advokat i NHO Advokattjenester og prosedert mange saker både for de ordinære domstolene og for Arbeidsretten, foruten å rådgi medlemsbedrifter og holde kurs m.v. Mens hun jobbet i NHO satt hun som fast representant i Ankenemnda for sykepenger i flere år samt en periode i Klagenemnda for likestilling og diskriminering. Hun er medforfatter til boka «Arbeidstvistloven» 2014. Tidligere har hun bl.a. vært dommerfullmektig i hhv. Follo og Oslo.