Else Leona McClimans

Advokat/partner

Advokatfirmaet Økland & Co DA

Else Leona McClimans er advokat/partner i Advokatfirmaet Økland & Co DA. Tidligere stillinger omfatter advokatfullmektig/ advokat partner i Advokatfirmaet Frøland, koordinering av FNs menneskerettighetsnettverk HURITALK for FNs utviklingsprogram (UNDP), rådgiverstillinger i UNDP Mosambik og hos Likestillingsombudet, samt forskningsassistent ved Institutt for Offentlig Rett. Else Leona McClimans er norsk ekspertmedlem i et EU-nettverk om ikke-diskriminering (se http://www.equalitylaw.eu/ ) og skriver om kapittel 13 Vern mot diskriminering.