Else Leona McClimans

Advokat

Norsk Lektorlag

Else Leona McClimans er advokat i Norsk Lektorlag.
Hun var tidligere advokat/ partner i Advokatfirmaet Økland & Co DA og advokatfullmektig/ advokat partner i Advokatfirmaet Frøland. Før dette koordinerte hun FNs menneskerettighetsnettverk HURITALK for FNs utviklingsprogram (UNDP), jobbet i UNDP Mosambik og hos Likestillingsombudet, samt forskningsassistent ved Institutt for Offentlig Rett.
Else Leona McClimans var i perioden 2012-2018 norsk ekspertmedlem i et EU-nettverk om ikke-diskriminering (se http://www.equalitylaw.eu/ ) og skriver om kapittel 13 Vern mot diskriminering.