Elise Enerstad Sauarlia

Senior advokatfullmektig
Ernst & Young Tax & Law

Elise Enerstad Sauarlia er tilknyttet arbeidsrettsavdelingen i EY Oslo. I sitt arbeid bistår hun private og offentlige virksomheter i et bredt spekter av arbeidsrettslige spørsmål, både innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Elise skriver, sammen med Pål André Johansen og Møyfrid Hveding, om §§ 1-7 og 14-7 vedrørende inn- og utstasjonerte arbeidstakere.