Tidligere forfatter: Elin Nykaas

Advokat

Norsk Journalistlag DA

Elin Nykaas har bred erfaring innenfor arbeidsrettsfeltet, med kollektiv arbeidsrett som spesialområde. Hun har tidligere arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Hjort DA og som utreder og dommer i Arbeidsretten. Hun har også vært tilknyttet Universitetet i Oslo som veileder og sensor på mastergradsoppgaver. Elin Nykaas har tidligere skrevet «Retten til streik i folkerettslig beslysning, 9/2004 Institutt for offentlig retts skriftserie. Hun skriver om arbeidstvistlovens regler om fredsplikt samt om Arbeidsrettens organisering, sammensetning og stansing av saker.