Cathrine Prahl Reusch

Avdelingsleder

Arbeidstilsynet

Cathrine Prahl Reusch arbeider som avdelingsleder i Arbeidstilsynet. Hennes ansvarsområder er oppfølging av bygg- og anleggsnæringen, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Hun har gjennom flere år deltatt i ledelsen av det tverretatlige samlokaliserte senteret mot arbeidslivskriminalitet i Oslo. Hun er også en mye brukt foredragsholder.