Bernt Olav Thorsheim

Dommerfullmektig

Stavanger tingrett

Bernt Olav Thorsheim arbeider for tiden som dommerfullmektig i Stavanger tingrett. Thorsheim har tidligere arbeidet som advokat i Advokatfirma DLA Piper, blant annet i arbeidsrettsavdelingen. Thorsheim skriver sammen med Henning Jakhelln om de innledende bestemmelsene i kapittel 1 i Arbeidsmiljøloven.