Astrid M. Svele

Akademikerne

Astrid M. Svele er ansatt i Akademikerne. Hun har tidligere vært assisterende HR-direktør og leder for juridisk seksjon i Utdanningsetaten i Oslo kommune, advokat/leder for Arbeidsrettssaker og forretningsjus i Virke, samt arbeidet i KS-advokatene, i privat advokatfirma og som vitenskapelig assistent på Senter for Europarett. Svele har blant annet vært oppnevnt som medlem i Klagenemnda for likestilling og diskriminering samt arbeidslivskyndig varadommer i Sentral arbeidsrett. Hun har utgitt flere juridiske artikler og vært redaktør/medforfatter av boken Juss for skoleledere, 2. utgave (Universitetsforlaget).