Anniken Astrup

Advokat og partner

FØYEN Advokatfirma DA

Anniken Astrup er partner i Advokatfirma Føyen Torkildsens arbeidslivsavdeling. Hun arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, herunder individuell og kollektiv arbeidsrett innenfor det private næringsliv og offentlig sektor. Anniken Astrup er i tillegg tilknyttet Universitetet i Oslo som veileder og sensor for spesialavhandlinger innen arbeidsrett. Anniken Astrup har tidligere arbeidet som rådgiver i daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartement, hvor hun blant annet jobbet med arbeidsrett og deltok i lokale forhandlinger på det statlige tariffområde. Anniken Astrup skriver om innleie og utleie av arbeidstakere samt reglene om krav til arbeidsavtale, innholdet i og endringer av denne.