Anja Engen Jacobsen

Advokatfullmektig
EY Oslo

Anja Engen Jacobsen er tilknyttet arbeidsrettsavdelingen i EY Oslo. I sitt arbeid bistår hun private og offentlige virksomheter i et bredt spekter av arbeidsrettslige spørsmål, både innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Hovedvekten av hennes erfaring knytter seg til permittering- og nedbemanningsprosesser. På arbeidsrett.no skriver hun om pauser, samt arbeid utført av barn og unge.