Anita Hegg

Advokat/HMS-fagsjef

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Anita Hegg arbeider i Byggenæringens Landsforening (BNL) hvor hun bistår virksomheter innen byggenæringen i arbeidsrettslige spørsmål, både innen individuell og kollektiv arbeidsrett. I tillegg er hun HMS-fagsjef hvor hun har ansvar for opplæring og veiledning i forebyggende HMS-arbeid, herunder byggherreforskriften. Tidligere arbeidet hun i om lag 13 år med HMS og arbeidsmiljøbestemmelsene i arbeidsmiljøloven i Arbeidstilsynet/Direktoratet for arbeidstilsynet. Anita har også deltatt i lov- og forskriftsarbeid innenfor arbeidsmiljøområdet i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Anita Hegg skriver om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter, herunder arbeidsgivers utvidede ansvar for andre enn egne arbeidstakere, og om virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet.