Alex Borch

Advokat/partner

Advokatfirmaet Hjort DA

Alex Borch har siden 2007 vært partner i Advokatfirmaet Hjort DA. Han arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, avtalerett/kontraktsrett og profesjonsansvar/styreansvar, men har også bred erfaring innen entrepriserett, aksjonærtvister og stiftelsesrett. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 2011 og har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og voldgift. Han er redaktør for boken Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold som kom ut i 2016. Han er medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftet Arbeidsrett og Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett og har holdt en rekke foredrag om arbeidsrettslige emner. Han skriver kommentarer til flere lover for Norsk lovkommentar, herunder foreldelsesloven og inkassoloven. Alex Borch skriver om opphør av arbeidsforhold på grunn av alder og prosessreglene i kapittel 17.