Aili Kristin Stenseth

Seniorrådgiver

Utenriksdepartementet

Aili Kristin Stenseth arbeider som seniorrådgiver i Utenriksdepartementet og har hovedsakelig tjenestemannsrett og arbeidsrett samt generelle arbeidslivsspørsmål som sitt arbeidsområde. Hun har arbeidsrettslig erfaring både innen den kollektive og den individuelle arbeidsretten fra tidligere arbeidsforhold i blant annet Yrkestrafikkforbundet og Delta. Hun har også arbeidet i Direktoratet for arbeidstilsynet med utvikling av regelverket innen helse, miljø og sikkerhet. Aili Kristin Stenseth skriver om bedriftshelsetjeneste, vurdering av tiltak for fysisk aktivitet, plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, plikt til å legge forholdene til rette for varsling, krav til det fysiske arbeidsmiljøet, særlig om kjemisk og biologisk helsefare, særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, produsenter og importører av kjemikalier og biologisk materiale og produsenter, leverandører og importører av maskiner og annet arbeidsutstyr.