Bestille

Priser og bestilling

Antall brukere Kostnad pr. bruker Abonnementspris*
1 3999,- 3999,-
2 3399,- 6798,-
3-4 2999,- 8997,- (3 stk.)
5-6 2499,- 12495,- (5 stk.)
7-9 2099,- 14693,- (7 stk.)
10-14 1699,- 16990,- (10 stk.)
Over 15 brukere Individuelle avtaler
*Abonnementet gjelder for 12 måneder, og løper til det blir oppsagt. Lisensprisene er oppgitt ekskl. mva. Vi tilbyr IP-løsning for biblioteker og institusjoner. Ta kontakt med oss for tilbud.  E-post: abonnement@fagbokforlaget.no