Hva er arbeidsrett.no?

  • Oppdaterte og detaljerte lovkommentarer innenfor arbeidsrettens område.
  • Kommentarene er skrevet av over 50 jurister med ekspertise på hvert sitt fagfelt.
  • Tilpasset mobil og nettbrett.


Les mer

Forfatterne

Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken, Claude A. Lenth og Lill Egeland er redaktører for nettstedet. Sammen med ca 50 forfattere og jurister har de skrevet grundige kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvisteloven, allmenngjøringsloven, ferieloven, lønnsgarantiloven, lønnsnemdloven og permitteringslønnsloven. Permittering og konkurranseklausuler er også behandlet.

Les mer