Hva er arbeidsrett.no?

  • På arbeidsrett.no får du oppdaterte og detaljerte lovkommentarer innenfor arbeidsrettens område.
  • Kommentarene er skrevet av over 40 jurister med ekspertise på hvert sitt fagfelt.
  • Nå også tilpasset mobil og nettbrett.


Les mer

Forfatterne

Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken og Claude A. Lenth er redaktører for nettstedet. Sammen med 40 forfattere og jurister har de skrevet grundige kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvisteloven, allmenngjøringsloven, ferieloven, lønnsgarantiloven, lønnsnemdloven og permitteringslønnsloven. Permittering og konkurranseklausuler er også behandlet.

Les mer